2015-05-07 07:21 #0 av: wildchild001

Sue Stone intervjuar Gary Graig, grundaren av EFT - Knackningsterapi.

Gary Craig är en ingenjör med en examen från Standford. Han började intressera sig för energipsykologi efter att ha gått en kurs i Tankefältterapi av Roger Callahan där han bevittnade enastående resultat. Han ville på något sätt få ut den här metoden till hela världen, men tyckte den var något för komplicerad så han började experimentera med målet att göra den så enkel så att vem som helst skulle kunna lära sig den på egen hand, även barn. På så sätt föddes till slut EFT, Emotional Freedom Technique. På mitten av 90-talet lanserade han sin hemsida och metoden började spridas väldigt fort. Sedan dess har metoden växt mer och mer för vart år. 

Enligt Gary Craig är EFT en innovation som drastiskt förenklat den klassiska psykoterapin. Metoden utgår från att orsaken till negativa känslor beror på en störning i kroppens energisystem. Istället för att arbeta med problem i flera månader eller år, kan man bli fri genom EFT på ofta några minuter eller timmar. Inom EFT kombinerar man klassisk terapi med meridiansystemet, något man hämtat från den kinesiska läkekonsten. Han beskriver EFT som en emotionell version av akupunktur, fast utan nålar. Genom att stimulera specifika meridianpunkter samtidigt som man fokuserar på sitt problem skickar man balanserade energi nerför meridiansystemet vilket gör att det balanseras ut och de negativa känslorna försvinner. 

Gary Craig menar att EFT först och främst är framtagen för emotionella besvär, men vad man ofta märker är att när man väl arbetat igenom ett emotionellt problem lättar eller försvinner även fysiska besvär helt hos patienten. Han berättar om människor som efter flera år i rullstol lärt sig gå igen, migrän som har släppt och tumörer som efter en tid försvunnit. "Fråga vilken läkare som helst vilken den största bidragande faktorn för sjukdomar är idag och de alla kommer ge samma svar, nämligen stress, vilket egentligen bara är ett annat namn för nertryckta negativa känslor". Går du runt ett helt liv och bär omkring på negativa känslor såsom ilska, skuld, hat eller sorg kommer du garanterat till slut bli sjuk, din kropp orkar helt inte längre med. Han menar dock att även andra faktorer spelar in, såsom livsstil, diet, alkohol osv. Men negativa känslor har en så pass central och stor roll. När det gäller mer seriösa sjukdomar föreslår han dock att man går till en terapeut, det går att lära sig själv men det är alltid bäst att ta kontakt med en seriös utövare.

När det gäller trauman har EFT visats vara väldigt effektivt. Trauma är precis som andra negativa känslor en obalans i meridiansystemet. När det väl balanseras försvinner samtidigt de negativa känslorna och man kan tänka tillbaka på sina minnen utan att känna panik. Mardrömmar försvinner, panik attacker, rädsla, ångest, huvudvärk osv. Han ger som ett exempel alla krigsveteraner som kommit tillbaka från krigen med PTSD som blivit helt återställda med hjälp av EFT. Miljoner efter miljoner läggs idag på att hjälpa människor med liknande problem och besvär och EFT har en möjlighet att reducera de kostnaderna enormt. Men trots otaliga bevis vägrar den amerikanska regeringen erkänna EFT som en terapiform. Anledningen till det säger han och suckar är gammal hederlig "byråkrati". Tursamt, fortsätter han, struntar de flesta terapeuter i det och väljer att erbjuda EFT ändå.     

EFT fungerar även utmärkt när det gäller att öka förmågan att prestera inom en viss idrott eller uppe på en scen. Gary menar att ofta sitter där mentala blockeringar som hindrar oss från att ta det där sista steget. Man kan träna och öva hur mycket som helst men det som i slutändan bestämmer ifall du lyckas eller ej är vad som finns i ditt huvud. Något som säkerligen alla idrottsmän och artister skulle hålla med om.  

Han föreslår även att EFT ska införas i alla skolor. De flesta människor i vuxen ålder går fortfarande runt och bär på trauman från sin barndom, vilket kan vara allt ifrån att ha sett något läskigt på tv:n till att ha blivit mobbade eller sexuellt utnyttjade. Tar man tag i problemen tidigt slipper man som vuxen gå omkring och bära på detta enorma emotionella bagage som de flesta faktiskt idag gör. "Tänk att få växa upp i en värld helt fri från negativa känslor!". EFT kan även användas till att öka barns förmåga när det gäller att prestera i skolan, han berättar om några fall där barns dyslexi försvunnit helt och hållet efter bara en till två sessioner. När det gäller föräldrar som vill prova EFT på sina barn föreslår han en enkel metod; man låter barnet på kvällen berätta om sin dag och varje gång något jobbigt kommer upp knackar man på meridianpunkterna tills det känns bättre. På så sätt kan barnet släppa de negativa känslorna direkt och slippa gå omkring och bära på det.

Till sist tillägger han att man även kan använda EFT på djur. De har precis som oss ett meridiansystem. Han tar upp som exempel en hund som varit rädd för åskan och en katt som varit livrädd för familjens dammsugare. Genom EFT har de båda blivit lugna och problemen har inte kommit upp igen.