2019-09-09 17:40 #0 av: JRSN

Fungerar knackningsterapi enbart på sjukdomar och kroppsliga besvär? Nej, med stor sannolikhet kan man knacka för att förbättra alla aspekter i ens liv. Om man jämför med Feng Shui så har denna lära något som kallas 'Bagua'. Det går i korthet ut på att det egna hemmet delas in i olika kategorier och egenskaper; ett rutnät där hörnet längst upp till vänster symboliserar rikedom. Jag vet av egen erfarenhet att baguan fungerar i detta fallet. EFT-knackning borde rimligtvis fungera likadant.

Tillämpning

När det gäller baguan så placerar man helt enkelt vackra och värdefulla föremål i sitt 'rikedomshörn' och ser till att hörnet är städat och fräscht. Då manifesteras, på märkliga vägar, rikedom i ens liv. När det gäller knackningsterapi så får man istället formulera  sin 'minnesfras' så att rikedomen ges möjlighet att komma in. Man kan till exempel säga så här medan man knackar på 'karatepunkten': "Även om min ekonomiska situation är svår, så accepterar jag mig själv helt och villkorslöst." Därefter knackar man som vanligt igenom grundpositionerna enligt tabellen.

Utvärdering

I vanlig ordning gör man inledningsvis en bedömning av, i det här fallet, den egna ekonomin på en skala från 1-10. Men medan utvärderingen av skillnaden i normala fall kan göras omedelbart måste man här vänta ett par dagar, så att förändringar skall ha en rimlig chans att manifesteras. Knackningsrundan som man gör för sin ekonomi bör förstås repeteras några gånger och även utvärderas efter hand.

Fungerar metoden?

Ärligt talat, är inte helt säker på att detta fungerar. Har inte haft möjlighet att testa i praktiken. Men det ska jag förstås göra, så snart jag har möjlighet. Just nu är det så mycket i livet som vill ta form, det är svårt att hinna med allting. Men jag lovar att återkomma med en uppföljning när jag vet mer. Knacka på!