2019-11-04 04:23 #0 av: JRSN

Ibland kan man behöva öppna upp för nya personer i ens liv. Då är det faktiskt fullt möjligt att åstadkomma detta genom knackningsterapi. Det kan vara så att vi utan att veta om det begränsar oss själva och våra kontaktvägar utåt. Vi kanske inte anser att vi 'förtjänar' ett rikt och varierande umgängesliv. Eller så är det gamla livsmönster som ligger kvar och blockerar vår naturliga expansion.

Använd 'grundrundan' för knackning och associera exempelvis följande fraser:

  • Jag öppnar upp för nya positiva bekantskaper i mitt liv.
  • Nya vänner gör min tillvaro rikare.
  • Jag är värd att ha många personer som uppskattar mig.
  • Jag välkomnar möjligheten att vara del i ett socialt sammanhang.
  • Det faller sig lätt och naturligt för mig att möta nya vänner.